Eco 60 i Belem

Naprawdę czasu coraz mniej i nawet z pisaniem ciężko się wyrobić – dlatego chwilowo przede wszystkim zdjęcia :)