NA PRZEŁOM – KRZYSZTOF DUMARA PROGNOZUJE

Spowolnieni prze klin wyżowy zawodnicy zostali dogonieni przez podwójny układ niżowy podchodzący z zachodu. Bradowi udaje się jeszcze utrzymywać w silnym wietrze N przed frontem ciepłym. Pościgowa dwójka pod chmurami i deszczem frontu ma wiatr około W i pewnie większą falę. Obaj utrzymują lewy hals. Derek jest bliżej siodła między dwoma niżami ze słabszym i bardziej kręcącym na S wiatrem, może go to trochę przytrzyma i odrzuci na północ.

Prognoza na Nowy Rok pokazuje przesuwające się na SE siodło między niżami wpływające na decyzje żeglarzy. Być może logiczne wydaje się w dalszej perspektywie zboczenie na N (tak jak idą obecnie Derek i Gutek), by nie mieć kłopotów ze słabszymi wiatrami siodła i nie schodzić w 50-siątki, gdzie w perspektywie 2 dniowej (ostatnia mapka) wiatr może osłabnąć i nie dawać szans na podejście do obowiązkowej bramki bezpieczeństwa (pokazywanej dobrze na mapce przeglądowej regat).

Szczęśliwego Nowego Roku Gutkowi i Rodzinie, Gospodyni i Wszystkim Kibicom

Krzysztof