deser …

Moim zdaniem najlepszy z ostatnich „strzałów” koleżanki Ainhoy Sanchez – po starcie poleciała helikopterem śledzić zawodników, okazało się, że za zatoką Wellington piękne słońce itp. Oto efekt …

Ainhoa Sanchez/VELUX 5 OCEANS

JAZDA DO PIĘĆDZIESIĄTEK – KRZYSZTOF DUMARA

Wszyscy żeglarze z punktu widzenia meteo praktycznie razem . Mają chwilę nieco słabszego wiatru w bardziej oddalonych izobarach po zawietrznej zachodniej stronie fali na ciepłym froncie ogromnego niżu spod Antarktydy. Brad i Gutek na prawym halsie wykorzystują jeszcze resztki sztormowego wiatru i nurkują – (w przeciwieństwie do pozostałych kolegów – Dereka na lewym a Chrisa bardzo pełno na prawym w obszarze przejściowo słabego wiatru WSW ) na południe do zasadniczego obszaru wiatrowego niżu.

Taktyka B/G wydaje się lepsza od C/D, gdyż jutro spodziewany jest wpływ słabo wyrażonego klina wyżowego na trasę regat i najlepiej będzie trzymać się wyraźnie na S od niego. Poza tym im bardziej na S, tym krótsza droga po ortodromie, więc opłaca się ten kurs dodatkowo .

Z czwartku na piątek powinien przejść nad zawodnikami front chłodny niżu z chwilowym osłabnięciem wiatru, a potem wzrostem jego siły i klasyczną zmianą kierunku na SW dającą skotłowane morze. Zawodnicy powinni być w stanie utrzymując prawy hals przyjąć kurs E prosto na przejście na N od dowolnego punktu 1 bramki bezpieczeństwa.